NIEUW IN DE VERHUUR! Heuvelsepad 62C te Ede

Nieuws
Ideale bedrijfsruimte voor de ZZP’er of voor hobbymatig gebruik. Het object bestaat uit circa 113 m² bedrijfs- en kantoorruimte met een vrije hoogte van circa 4 m1, welke onder andere is voorzien van een, toiletruimte, pantry, centrale verwarming, airconditioning en krachtstroom. 
 
Het bedrijfspand is gelegen op een goed bereikbare locatie vlakbij het centrum van Ede. Via de nabijgelegen op- en afritten van de A30 zijn de A1 (Amsterdam-Enschede) en de A12 (Den Haag-Utrecht-Oberhausen) binnen enkele minuten gemakkelijk te bereiken.
 
Diverse bushaltes bevinden zich op loopafstand van het object, daarnaast is het NS-station Ede-Wageningen op korte afstand gelegen. 
 
Vloeroppervlakte
De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt circa 113 m² bedrijfsruimte op de begaande grond.
 
De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.
 
Voorzieningen
De bedrijfsunit wordt opgeleverd in de huidige staat, onder meer voorzien van: 
• 2 separate entrees (waaronder een laad/los entree met afmetingen van 210 x 267 cm);
• tl-verlichting; 
• sanitaire voorzieningen; 
• pantry/kantine;
• centrale verwarming;
• airconditioning;
• verdiepingsvloer;
• krachtstroom; 
 
Bouwjaar
Omstreeks 1965.
 
Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.
 
Huurprijs
€ 650,00 per maand, exclusief BTW.
 
BTW
Het uitgangspunt is BTW belaste verhuur. Indien huurder de BTW niet kan verrekenen dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Servicekosten
Huurder is voor eigen rekening en risico direct contractant bij de openbare nutsbedrijven.
 
Huurtermijn
In overleg.
 
Opzegtermijn
In overleg.
 
Zekerheidsstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie (3) maanden huur, inclusief BTW.
 
Betaling
Huurpenningen en BTW per maand vooruit.
 
Aanvaarding
In overleg.
 
Overige condities
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.
 
Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).
 
Plattegrondtekeningen
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Regel het direct

064-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden.jpg
Marieke Westhuis

Bel  0318 - 50 10 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

  • Kennis van de vastgoedmarkt
  • 24/7 voor u bereikbaar
  • Zichtbaar en actief